Statistik över barnbidrag

Den färskaste publiceringen 5.5.2022:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2021 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

I december 2021  fick 535 576 familjer barnbidrag. I dessa familjer fanns sammanlagt 968 370 barn, vilket utgör 17 % av befolkningen. Av de familjer som hade barnbidrag var 44 % enbarnsfamiljer, medan 5 % av familjerna hade minst fyra barn. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Ringtabell över antalet barn i familjerna som berättigat till barnbidrag 31.12.2021.

Produkter som innehåller statistik över barnbidrag

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi