Statistik över allmänt bostadsbidrag

Den färskaste publiceringen 26.6.2019:
År 2018 betalades sammanlagt 2 112,3 miljoner euro ut i bostadsbidrag. Beloppet ökade med 5 % från året innan. (Figur 3.) I bostadsbidrag för pensionstagare betalades 600,1 miljoner euro, vilket var 28 % av samtliga bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidragets andel var 70 %, totalt 1 488,9 miljoner euro. I bostadstillägg till studiestödet betalades 9,2 miljoner euro och i bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet 14 miljoner euro.
Läs mer.

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi