Statistik över FPA-pensioner 

Produkter som innehåller statistik över FPA-pensioner

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi