Statistik över FPA-rehabilitering 

Den färskaste publiceringen 6.5.2021:

År 2020 var antalet enskilda rehabiliteringsklienter 141 128, vilket var 5,3 % mer än året innan. Antalet rehabiliteringsklienter har under de senaste åren ökat särskilt i fråga om yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliterande psykoterapi.

De genomsnittliga rehabiliteringskostnaderna uppgick till 2 628 euro per rehabiliteringsklient och år. De genomsnittliga realkostnaderna har legat kring 3 000 euro sedan mitten av

2000-talet. Kostnaderna för rehabiliteringspenning har ökat under motsvarande period från 1 000 euro till 4 000 euro per rehabiliteringsklient. År 2020 utbetalades i genomsnitt 4 220 euro i rehabiliteringspenning. FPA-statistik. Rehabilitering 2020 (helda.helsinki.fi).

Linjediagram över genomsnittliga rehabiliteringskostnader per år och rehabiliteringsklient.

Produkter som innehåller statistik över rehabilitering

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta, Päivi Rastas
tilastot@kela.fi

Läs mer