Statistik över FPA-rehabilitering 

Den färskaste publiceringen 27.4.2022:

Utgifterna för FPA:s individuella rehabilitering var 448 miljoner euro år 2021, vilket var 20,9 % mer än föregående år. Antalet enskilda rehabiliteringsklienter var 156 139, vilket var 10,6 % mer än året innan.

Den vanligaste orsaken till att man söker sig till FPA-rehabilitering är problem med den psykiska hälsan. Antalet mentalvårdsklienter har tredubblats från år 2010 till år 2021. Psykiska störningar och beteendestörningar gav anledning till rehabilitering för 108 000 personer. När man inte inkluderar utvecklingsstörning var antalet egentliga mentalvårdsklienter 103 100.

Sjukdomar i rörelseorganen gav anledning till rehabilitering för 16 200 personer. Andra vanliga sjukdomshuvudgrupper var bland annat sjukdomar i nervsystemet och cirkulationsorganens sjukdomar. FPA-statistik FPA-statistik. Rehabilitering 2021 (helda.helsinki.fi)

Linjediagram över rehabiliteringsklienter i vissa sjukdomshuvudgrupper under åren 2010-2021. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över rehabilitering

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Läs mer