Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Den färskaste publiceringen 9.3.2022:
År 2021 betalade FPA ut sammanlagt 557,6 miljoner euro i handikappförmåner. I vårdbidrag för pensionstagare utbetalades 434,9 miljoner euro, vilket var nästan 80 % av alla utgifter för handikappförmåner. I slutet av 2021 fick 206 700 personer vårdbidrag för pensionstagare.

Hur stor andel av befolkningen som är mottagare av handikappbidrag eller vårdbidrag varierar en aning enligt den regionala befolkningsstrukturen. Andelen mottagare av vårdbidrag för pensionstagare av den befolkning som fyllt 16 år var minst i landskapen Nyland och Åland (2,7 respektive 3,1 %). Den största andelen mottagare av vårdbidrag av befolkningen (7,2 %) fanns i Kajanaland. Andelen mottagare av vårdbidrag av hela befolkningen var 4,5 %.

FPA-statistik. Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2021 (helda.helsinki.fi)

Alt-teksti: Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare av den befolkning som fyllt 16 år, i befolkningsandelar i december 2021. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Kontaktinformation

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi