Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter 

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Den färskaste publiceringen 8.5.2019:
I slutet av år 2017 fanns det cirka 2,8 miljoner, till totalt 1 387 000 personer, av FPA beviljade ersättningsrättigheter för specialersatta läkemedel, begränsat special- eller grundersatta och kliniska näringspreparat. Antalet personer med ersättningsrättigheter steg med nästan 16 000 personer (1 %). Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen. Statistiken över specialersättningsrättigheter och de sjukdomar som berättigar till specialersättning ger en synnerligen god överblick över olika sjukdomars förekomst i Finland.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Kontaktinformation

Anna Koski-Pirilä
020 634 1373

Timo Partio
020 634 1382

tilastot (at) kela.fi