Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Produkter som innehåller statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Läs mer