Statistik över expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen

Produkter som innehåller statistik över expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Läs mer