Statistik över skolresestöd 

Den färskaste publiceringen 13.1.2021:
Läsåret 2019/2020 fick nästan 45 000 personer stöd för skolresor. Av stödtagarna var 69 % studerande vid yrkesläroanstalter. FPA-statistik | Studieförmåner 2019/20 (helda.helsinki.fi)

År 2019 uppgick kostnaderna för skolresestödet till 43,1 miljoner euro (–5,5 %). Av kostnaderna utgjordes 37 % av ersättningar till Matkahuolto. (Figur.)

Ringdiagram över kostnaderna för stödet för skolresor efter betalningsmottagare 2019.

 

Produkter som innehåller statistik över skolresestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Terhi Rautesalo
020 6341528
tilastot@kela.fi