Statistik över studiestöd 

Den färskaste publiceringen 13.1.2021:
År 2019 uppgick utgifterna för studiestödet till sammanlagt 500,6 miljoner euro, vilket var 6 % mer än året innan. I studiepenning betalades 412 miljoner euro (+0,9 %), i bostadstillägg 13,5 miljoner euro (+46 %) och i räntebidrag 57 400 miljoner euro (+6,2 %). Till bankerna betalades 19,5 miljoner euro i borgensansvarsbetalningar (+18 %). Högskolestuderandes måltider stöddes med 30,1 miljoner euro (−0,6 %). FPA-statistik | Studieförmåner 2019/20 (helda.helsinki.fi)

Läsåret 2019/2020 fick totalt 281 349 personer studiestöd, vilket var 2,8 % fler än läsåret innan. Ett positivt beslut om statsgaranti för studielån fick 222 200 personer. (Figur.)

Stapeldiagram över mottagare av studiestöd läsåren 2005/2006–2019/2020 samt ett linjediagram över statsgaranti för studielån.

Produkter som innehåller statistik över studiestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Terhi Rautesalo
020 6341528
tilastot@kela.fi

Ilpo Lahtinen
020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi