Statistik över grundläggande utkomststöd

Producent Folkpensionsanstalten

Produkter som omfattar statistik över grundläggande utkomststöd

Statistikdatabasen Kelasto

Via länken öppnas statistik vars begränsningar användaren kan redigera.

Länkarna till rapporterna har uppdaterats 11.12.2018. Rapporterna öppnar sig på svenska om du i din webbläsare ställt in svenska som förvalt språk.

Datakuber för grundläggande utkomststöd

Information om grundläggande utkomststöd som FPA handlägger och betalar ut samlas i summa-materialet, som kallas datakuber. Av datasäkerhetsskäl kan FPA inte publicera datakuber på webben. FPA:s statistiktjänst skickar på begäran avgiftsfritt sådan statistik som det är möjligt att producera utifrån uppgifterna i datakuberna. Begäran ska skickas till e-postadressen tilastot (at) kela.fi, och svar ges i regel inom två veckor.

Beskrivning

Statistiken över grundläggande utkomststöd beskriver det grundläggande utkomststöd som FPA betalar ut samt de personer och hushåll som har fått stödet. Utkomststödet är en form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. Det består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Från ingången av 2017 ansöker man om utkomststöd hos FPA som avgör kundens rätt till grundläggande utkomststöd. FPA statistikför också det grundläggande utkomststödet vad gäller utbetalningar och mottagare från och med ingången av 2017.
Läs hela beskrivningen

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över grundläggande utkomststöd

Kontaktuppgifter

Heidi Kemppinen
tfn 020 634 1307
tilastot (at) kela.fi