Begrepp: Statistik över moderskapsunderstöd

Statistiska enheter

Mottagare

Mottagare är en person som under statistikperioden har fått moderskapsunderstöd i form av en penningsumma eller en moderskapsförpackning eller som har fått adoptionsbidrag. Benämningen mottagare (familjer) används också.

Barn

I antalet barn ingår de barn för vilka moderskapsunderstöd eller adoptionsbidrag har betalats under statistikperioden.

Utbetalt understöd

Antalet utbetalda moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag under statistikperioden.

Utbetalda förmåner

Utbetalda förmåner innefattar alla de moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag som har betalats ut under statistikperioden. Utbetalda förmåner motsvarar förmånsutgifterna enligt FPA:s bokföring.

Statistikklassificeringar

Ålder

Åldern avser mottagarens ålder vid statistikårets slut.

Region

Mottagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Barnets boendekommun bestäms enligt förälderns eller vårdnadshavarens boendekommun. Indelningen landskapsvis grundar sig på boendekommunen.

Statistiken omfattar endast det finländska fastlandet. Verkställandet av moderskapsunderstödet på Åland hör inte till FPA:s uppgifter.

Formen av moderskapsunderstöd

Moderskapsunderstödet utges för varje barn allt efter den sökandes önskemål i form av en moderskapsförpackning eller en penningsumma.