Förmånsbeskrivning: Statistik över pensionstagarna i Finland

Det finländska pensionssystemet beskrivs på Pensionsskyddscentralens webbplats. Beskrivningar av statistiken över pensioner från FPA och de pensionsförmåner statistiken omfattar finns på sidan Statistik över FPA-pensioner.