Statistikbeskrivning:
Statistik över pensionstagarna i Finland

Länk till Pensionsskyddscentralens webbplats