Statistikdatabasen Kelasto

Kelasto är FPA:s statistikdatabas. Med hjälp av Kelasto kan du utgående från valda sökkriterier ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter.

Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner

Rapporten innehåller statistik över mottagare av FPA-förmåner samt över utbetalda och genomsnittliga förmånsbelopp. » Öppna rapporten

Förmånsansökningar och -avgöranden

Förmånsansökningar, anhängiggjorda och avgjorda ansökningar samt genomsnittliga handläggningstider enligt förmån. » Öppna rapporten

Rapporter enligt tema

De populäraste rapporterna

 
  1. Mottagare av läkemedelsersättning och receptuppgifter
  2. Hälsobarometern: Kartor
  3. Tidsserie för ordinerade receptbelagda läkemedel
  4. Arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen
  5. De mest ordinerade läkemedelsgrupperna (10)


Creative Commons-licens
Statistikdatabasen Kelasto är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (CC BY 4.0).