Innehåll

Sammanställningsrapport, Arbetslöshet, Barnfamiljer, Boende, Handikappförmåner, Pensionär, Rehabilitering, Sjukdom, Studerande, Utkomststöd, Värnpliktiga

Sammanställningsrapport

Arbetslöshet

Arbetslöshetsförmåner i Finland

Arbetslöshetsförmåner från FPA

Uppföljning av arbetsmarknadsstödet

Barnfamiljer

Underhållsstöd

Barnbidrag

Barnavårdsstöd

Familjeledighetsersättning

Föräldradagpenningar

Ersättning för semesterkostnader

Moderskapsunderstöd

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag för pensionstagare

Allmänt bostadsbidrag

Handikappförmåner

Pensionär

Pensioner i Finland

Pensionsförmåner från FPA

Särskilt stöd till invandrare (obs. förmånen slopades 2011)

Rehabilitering

Sjukdom

Europeiskt sjukvårdskort

Specialvårdspenning

Läkemedel

Sjukvårdsersättningar

Sjukdagpenningar

Hälsobarometern

Företagshälsovård

Studerande

Studieförmåner

Utkomststöd

Länkarna till rapporterna har uppdaterats 11.12.2018. Rapporterna öppnar sig på svenska om du i din webbläsare ställt in svenska som förvalt språk

Värnpliktiga