Statistikpublikationer

 

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och elektroniskt som pdf-filer. Utgivningsdatumen för publikationerna framgår av publiceringskalendern.

FPAs statistiska årsbok

En sammanställning av den sociala trygghet som handhas av FPA. Årsboken innehåller förutom statistiska uppgifter även beskrivningar av FPA-förmånerna, vad de innehåller och vem som kan beviljas dem.
Läs mer: FPAs statistiska årsbok

Fickstatistik

FPA:s statistik i komprimerad form. Publiceras på tre språk (finska, svenska, engelska).
Läs mer: Fickstatistik

Årsstatistik

De mest centrala uppgifterna om varje förmån: arbetslöshetsskyddet, bostadsbidrag, familjeförmåner, företagshälsovård, handikappförmåner, pensioner, rehabilitering, sjukförsäkring, studieförmåner.
Läs mer: Årsstatistik

Finlands officiella statistik.

Mer information