Statistikpublikationer

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och elektroniskt i pdf-format. Utgivningsdatumen för publikationerna framgår av publiceringskalendern.

FPAs statistiska årsbok

En sammanställning av den sociala trygghet som handhas av FPA. Årsboken innehåller förutom statistiska uppgifter även beskrivningar av FPA-förmånerna och vem som kan beviljas dem.
Läs mer: FPAs statistiska årsbok

Fickstatistik

FPA:s statistik i komprimerad form. Publiceras på tre språk (finska, svenska, engelska).
Läs mer: Fickstatistik

Finsk läkemedelsstatistik (på finska)

Suomen lääketilasto är en statistikpublikation som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och FPA tillsammans ger ut. Publikationen innehåller uppgifter om såväl läkemedelskonsumtion som sjukförsäkringsersättningar. Publikationen har utkommit sedan 1987 och ges ut en gång per år.
Läs mer i Finsk läkemedelsstatistik.

Statistiska översikter

De statistiska översikterna som publiceras på nätet är några sidor långa beskrivningar av de olika ämnesområdena inom den sociala trygghet som handhas av FPA. De publiceras i huvudsak på våren och behandlar föregående års siffror. Omfattande statistiska översikter kan också sammanställa statistikuppgifter för flera år.
Bekanta dig med det innevarande årets statistiska översikter.

Årsstatistik

De mest centrala uppgifterna om varje förmån: bostadsbidrag, pensioner, rehabilitering, studieförmåner, förmåner till barnfamiljer, sjukförsäkring, företagshälsovård, arbetslöshetsskydd, handikappförmåner och militärunderstöd.
Läs mer: Årsstatistik

Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik

Mer information