Årsstatistik

Årsstatistik publiceras i PDF-format.

Arbetslöshet

Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av arbetslöshetskassorna och av FPA. Den ger en helhetsbild av utkomstskyddet för arbetslösa i vårt land. Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland har producerats av FPA och Finansinspektionen gemensamt.

Barnfamiljer

FPA-statistik | Förmåner till barnfamiljer Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som FPA betalar ut.

Boende

FPA-statistik | Bostadsbidrag Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag och bostadstillägg till studiestöd som betalas ut av FPA. I publikationen finns statistik över mottagare av förmånerna, bostadsförhållanden och utbetalda belopp.

Funktionsnedsättning

FPA-statistik | FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättningar Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om handikappbidrag för barn, handikappbidrag för vuxna, vårdbidrag för pensionstagare, tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning och kostersättning som utbetalas av FPA.

Företagshälsovård

FPA-statistik | Företagshälsovård Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och om företagshälsovård för företagare.

Pensionär

Statistik över pensionstagarna i Finland (Länk till PSC:s sidor) Finlands officiella statistik Statistiken över pensionstagarna i Finland innehåller data om alla arbets- och folkpensionstagare samt om dem som gått i pension. 

Rehabilitering

FPA-statistik | Rehabilitering Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om rehabiliteringstjänster från FPA och om rehabiliteringspenning som betalas för rehabiliteringstiden.

Sjukdom

FPA-statistik | Sjukförsäkring Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om sjukdagpenningar, specialvårdspenningar och sjukvårdsersättningar som betalats ut enligt sjukförsäkringslagen.

Studerande

FPA-statistik | Studieförmåner Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller centrala uppgifter om studiestödet och stödet för skolresor som FPA betalar samt om statsgarantin som FPA beviljar för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd.

Värnpliktiga

FPA-statistik | Militärunderstöd Finlands officiella statistik Denna statistik innehåller information om antalet mottagare av militärunderstöd samt om utbetalda och genomsnittliga stödbelopp.