FPA:s statistiska årsbok

Årsboken innehåller heltäckande statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Därtill innehåller den beskrivningar av FPA-förmånerna, vad de innehåller och vem som kan beviljas dem. I bilagorna finns redogörelser för ändringar i förmånerna under åren.

Folkpensionsanstaltens första statistiska årsbok publicerades år 1965. Sedan 1996 finns årsböckerna också som pdf-filer.

Den nyaste publikationen

Den totala summan av utbetalda förmåner uppgick år 2019 till 14,9 miljarder euro. Räknat i eurobelopp betalades det mest i sjukförsäkringsförmåner, 4,3 miljarder euro. FPA:s statistiska årsbok 2019 (helda.helsinki.fi)

FPA:s förmånsutgifter var 14 893 mn € år 2019. De största förmånsgrupperna var sjukförsäkring (4 289 mn €), pensioner (2 327 mn €), förmåner till barnfamiljer (1 883 mn €) och arbetslöshetsförmåner (1 870 mn €).

Den nyaste publikationen efter kapitlen

Tidigare årsböcker

ISSN 1795-5165  Suomen virallinen tilasto (Tryckt)
ISSN 1796-5659  Kelan tilastollinen vuosikirja (Tryckt)
ISSN 1796-0479  Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1796-5667  Kelan tilastollinen vuosikirja (Online)

Förfrågningar:
tilastojulkaisut@kela.fi

Beställ publikationer:
julkaisut@kela.fi