Kontaktinformation - statistiktjänsten

FPA:s statistik kan skickas till kunder också på beställning. FPA har statistiska databaser som möjliggör snabb service. Mindre beställningar levereras avgiftsfritt.

Befattning Namn Telefon
Statistikchef Vesa Ylönen 020 634 1304
Statistik över bostadsbidrag
Chefsplanerare Heidi Kemppinen 020 634 1307
Statistik över pensioner
Planerare Reeta Pösö 020 634 1358
Statistik över handikappförmåner
Planerare Reeta Pösö 020 634 1358
Statistik över sjukförsäkring
- Sjukvårdsersättningar:    
Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382
- Sjukdagpenning:    
Planerare Siru Keskinen 020 634 1372
Statistik över familjeförmåner
Planerare Siru Keskinen 020 634 1372
Statistik över FPA-rehabilitering och företagshälsovård
Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382
Statistik över arbetslöshetsskyddet
Chefsplanerare Heidi Kemppinen 020 634 1307
Statistik över militärunderstöd    
Planerare Arja Turkki 020 634 1308
Statistik över studiestöd
Planerare Anna Koski-Pirilä 020 634 1373
Statistikdatabasen Kelasto och www.kela.fi/kelasto
Chefsplanerare Petri Roponen 020 634 1386
Statistikpublikationer och www.kela.fi/statistik
Chef för publikations- och informationstjänst Henrik Jussila 020 634 1321
Beställning av statistikpublikationer
Statistiksekreterare Marjut Rautiainen 020 634 1502