Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice

Från 1.1.2018 ersätter FPA kommuner och samkommuner för kostnader för brådskande socialservice.

Med brådskande socialservice avses nödvändig omsorg i form av

  • mat
  • läkemedel
  • tillfällig boendeservice.

Ersättning kan betalas om brådskande socialservice har getts en person som har fått ett negativt asylbeslut och som inte längre har rätt till mottagningstjänster.

Ersättning ska sökas inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Ersättningen söks med blankett Y 31r. Till ansökan ska fogas en kopia av beslutet om att brådskande socialservice ges.

Ansökningarna om statlig ersättning handläggs vid FPA:s center för internationella ärenden.

Läs mer