Stöd för äldre arbetslösa


En arbetslös arbetssökande kan få arbetsmarknadsstöd fram till pensionsåldern, men den inkomstrelaterade dagpenningen eller grunddagpenningen har ett maximibelopp.

Arbetslösa som är födda före 1950, och som uppfyllt arbetsvillkoret, kan få dagpenningsperioden förlängd med tilläggsdagar och därefter ansöka om pension.

Tilläggsdagar

En äldre arbetslös, som har uppfyllt arbetsvillkoret, kan få dagpenningsperioden förlängd med tilläggsdagar och komma in i den så kallade pensionsslussen. Rätten till tilläggsdagar gäller bara mottagare av arbetslöshetsdagpenning för löntagare, inte företagare.

Du har rätt till grunddagpenning för tilläggsdagar om du är född

  • 1950–1954 och har fyllt 59 år
  • 1955–1956 och har fyllt 60 år
  • 1957 eller senare och har fyllt 61 år innan den maximala utbetalningstiden på 500 dagar uppnåtts.

Därtill krävs att du har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. Grunddagpenning för tilläggsdagar betalas högst till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år.

Läs mer