Stöd för arbetslösa invandrare


Om du är invandrare och arbetslös, ska du så fort som möjligt anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

TE-tjänster ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Där fastställs om du är en arbetslös arbetssökande som kan få arbetslöshetsförmåner.

När du har anmält dig som arbetssökande hos TE-tjänster kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA.

Arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Läs mer: