Stöd för forskning

Forskningsfinansiering

FPA kan bevilja finansiering för förebyggande av sjukdomar och för forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring.

Begäran om uppgifter för forskningsändamål

Uppgifter som finns registrerade hos FPA lämnas ut till forskningsprojekt som uppfyller kriterierna för vetenskaplig forskning och de villkor som finns angivna i personuppgiftslagen (523/1999) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Etisk förhandsprövning av forskning

Vid den etiska förhandsprövningen granskas planen för insamling av materialet, sättet på vilket forskningen genomförs, informationen till de personer som ska undersökas samt behandlingen och förvaringen av materialet med tanke på eventuella risker för de undersökta personerna och för att undvika skada. Den riktgivande utgångspunkten för bedömningen är de etiska principerna för humanvetenskaper: de undersökta personernas självbestämmanderätt, undvikande av skada, skyddande av integriteten och skyddande av data.

Läs mer

Etisk förhandsprövning av forskning