Beskattning av studiepenningen

Studiepenningen, läromaterialstillägget till studiepenningen och studiepenningens försörjarförhöjning är skattepliktig inkomst.

Om du inte har några andra skattepliktiga inkomster än studiepenningen, betalar du emellertid ingen skatt på den. Men om du har andra inkomster betalar du skatt också på studiepenningen.

Om du har andra skattepliktiga inkomster, ska studiepenningen beaktas vid förskottsinnehållningen på dem. Om de sammanlagda inkomsterna (studiepenningen och lönen) överstiger inkomstgränsen på skattekortet lönar det sig att beställa ett nytt skattekort för löneinkomster. Du kan beställa skattekortet via Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Vid beställningen ska du uppge beloppet av de studiepenningar, löner och andra skattepliktiga inkomster som du redan fått samt den förskottsinnehållning som gjorts på dem och också ge en uppskattning av kommande inkomster.

Förskottsinnehållning görs inte på studiepenningen. Hela studiepenningsbeloppet betalas alltså in på ditt konto.

Om du emellertid vill att förskottsinnehållning ska göras på studiepenningen, kan du kontakta FPA och meddela vilken förskottsinnehållningsprocent du vill ha. Du kan meddela innehållningsprocenten genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Meddelanden > Skicka meddelande eller bilaga > Ämne: Stöd till studerande > Studiestöd. Du kan också meddela procenten genom att ringa FPA:s telefontjänst eller genom att besöka något av FPA:s serviceställen.

Det allmänna bostadsbidraget och studiestödets bostadstillägg är skattefria inkomster.

Återbetalning av studiepenning och skatterättelse

Om du betalar tillbaka studiepenning meddelar FPA automatiskt till Skatteförvaltningen de belopp som du betalar tillbaka. FPA skickar också ett meddelande om återbetalningen till dig för kännedom – du behöver inte själv göra någonting. Ett meddelande skickas ut årligen. Meddelandeförfarandet gäller inte det allmänna bostadsbidraget och inte heller studiestödets bostadstillägg eftersom de inte är skattepliktiga inkomster.

Läs mer