Studiestödets handläggningstid

En tjänst som visar aktuell information om ansökningarnas handläggningstider har publicerats på FPA:s webbplats.

Den nya tjänsten erbjuder information om handläggningstiderna. Handläggningstiden är ett medeltal som är beräknat utifrån de avgöranden som gjorts under de senaste sju dagarna. Uppgiften uppdateras automatiskt en gång per dygn.

Mer information