Styrelse 1.1.2017-31.12.2019


Ordförande

Terttu Savolainen
generaldirektör

Vice ordförande

Riikka Slunga-Poutsalo
partisekreterare

Outi Antila
generaldirektör
Social- och hälsovårdsministeriet

Vesa Rantahalvari
ledande expert, Arbetslivet, Finlands Näringsliv EKSaana Siekkinen
arbetslivsdirektör, FFC

Timo Sipilä
direktör, jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisation

Pentti Itkonen
verkställande direktör

Riitta Särkelä
generalsekreterare, Ensi- ja turvakotien liitto rf

Leila Lehtinen
Commercial Director
Smarp Oy ja

Antti Valpas
generalsekreterare

PersonalrepresentantHeli Martinmäki
ordförande, Kelan toimihenkilöt rf (FPAs personalförening rf)

Sekreterare


Heli Korhola,
direktör för enheten för ledningsstöd, FPA