Styrelse 1.1.2017-31.12.2019


Ordförande

Terttu Savolainen
generaldirektör

Vice ordförandeMira Nieminen
kriminalkommissarie

 

Outi Antila
generaldirektör
Social- och hälsovårdsministeriet

Vesa Rantahalvari
ledande expert, Arbetslivet, Finlands Näringsliv EKSaana Siekkinen
arbetslivsdirektör, FFC

Timo Sipilä
direktör, jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisation

Pentti Itkonen
verkställande direktör

Riitta Särkelä
generalsekreterare, Ensi- ja turvakotien liitto rf

Leila Lehtinen
Commercial Director
Smarp Oy

Antti Valpas
generalsekreterare

Sekreterare

Heli Korhola,
direktör för enheten för ledningsstöd, FPA

Personalens representant

Tuija Sarlin
ordförande, Kelan toimihenkilöt ry