Styrelse 2020-2022

Ordförande


Vertti Kiukas

generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Vice ordförande

Mira Nieminen
kriminalkommissarie, polisinrättningen i Sydöstra Finland

Styrelsemedlemmar


Tuija Brax

direktör, Rättsstatscentrum


Leila Lehtinen
direktör, Oy Matkahuolto Ab


Veli-Mikko Niemi
avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet


Juha Rehula
Socionom


Saana Siekkinen
arbetslivsdirektör, FFC


Timo Sipilä
direktör, jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisation


Riitta Särkelä
generalsekreterare, Ensi- ja turvakotien liitto rf


Tommi Toivola
direktör, lagstiftning och administration, Finlands Näringsliv EK rf

Sekreterare


Heli Korhola

strategidirektör, FPA

Personalens representant


Tuija Sarlin
ordförande, Kelan toimihenkilöt ry