Suomi.fi har ersatt Katso i FPA:s e-tjänster

Alla FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner har övergått från att använda Katso-autentisering till Suomi.fi-identifikation.

Se anvisningar och fullmakterna på de nya sidorna

För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivare och samarbetspartner behöver du ett verktyg för stark autentisering i Suomi.fi och Suomi.fi-fullmakter för den specifika e-tjänsten.

Den här sidan kommer att försvinna. Se noggrannare anvisningar och vilka fullmakter som behövs på de nya sidorna: