Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering ersätter från och med 1.1.2017 arbetsprövning, arbetsträning och arbetsträning för mentalvårdsklienter.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering är ett bra alternativ för en person som på grund av en sjukdom och sin helhetssituation behöver individuellt stöd av en arbetstränare för att välja arbetsuppgift, yrkesområde eller studieinriktning. Personen kan också behöva stöd för att få sysselsättning som anställd eller företagare.

Rehabiliteringen är individuell men den kan också omfatta några dagar med grupparbete om det stöder personens målsättningar. Rehabiliteringen ordnas så nära klientens hem som möjligt.

Behandlingen av sjukdomen ska ha kommit så långt att klienten kan förbinda sig att arbeta på arbetsplatsen.

Det finns 3 alternativa servicelinjer för sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering:

  • arbetsprövning
  • arbetsträning
  • arbetsprövning och arbetsträning

FPA hjälper klienten att välja den servicelinje som lämpar sig bäst för hans eller hennes rehabiliteringsbehov.

1. Arbetsprövning

Arbetsprövning är ett bra alternativ för en klient vars mål är att försäkra sig om att karriärplanen, en viss studieinriktning eller ett konkret arbetsmål lämpar sig för honom eller henne. Klienten prövar på att arbeta på en arbetsplats och får stöd av en arbetstränare för att välja yrkesområde, studieinriktning eller arbetsuppgift och försäkra sig om att valet är lämpligt. Arbetsprövningen pågår 3–6 månader och kan förlängas i form av arbetsträning.

2. Arbetsträning

Arbetsträning lämpar sig för en klient som behöver stöd för att söka arbete och vars mål är att få ett avlönat arbete. En arbetstränare hjälper klienten att hitta en arbetsplats, få arbete på den öppna arbetsmarknaden och ingå ett avlönat anställningsförhållande.
Arbetsträningen pågår 3–21 månader.

3. Arbetsprövning och arbetsträning

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning lämpar sig för en klient som behöver mycket stöd av en arbetstränare för att precisera sina karriärmål och hitta yrkesområden och arbetsbeskrivningar som motsvarar arbetsförmågan.

Rehabiliteringen börjar som arbetsprövning där en arbetstränare hjälper klienten att göra upp en karriärplan och välja bransch samt försäkra sig om att arbetet i branschen lämpar sig för honom eller henne. Efter arbetsprövningen fortsätter rehabiliteringen i form av arbetsträning där klienten får stöd med att söka och övergå till ett avlönat arbete.

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning pågår 6–26 månader.