Så här söker du ersättning för kostnaderna för tandvård

Du får i regel ersättning redan vid vårdenheten för undersökning och behandling som en privattandläkare utfört. Om du inte direkt får ersättning kan du själv söka den hos FPA i efterhand.

Ersättning för tandvård kan inte sökas via e-tjänsten. Ansökan och bilagor ska skickas till FPA per post.

  1. Fyll i och skriv ut ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland (SV 127r)
    • Om kostnaderna uppkommit utomlands ska du använda blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands (SV 128r).
  2. Bifoga de blanketter vårdstället fyllt i om läkararvodet eller om den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
  3. Posta ansökan med bilagor till FPA eller till din arbetsplatskassa.
  4. I e-tjänsten ser du hur mycket ersättning du fått för tandvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer