Så här söker du ersättning för kostnaderna för tandvård

Du får i regel ersättning redan vid vårdenheten för undersökning och behandling som en privattandläkare utfört. Om du inte direkt får ersättning kan du själv söka den hos FPA i efterhand.

Ersättning för tandvård kan inte sökas via e-tjänsten. Ansökan och bilagor ska skickas till FPA per post.

  1. Fyll i och skriv ut ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf)
  2. Bifoga de blanketter vårdstället fyllt i om läkararvodet eller om den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
  3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA eller till din arbetsplatskassa.
  4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

  5. I e-tjänsten ser du hur mycket ersättning du fått för tandvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer