Vanliga frågor om taxiresor som ersätts av FPA

Beställningen av taxiresor som ersätts av FPA ändrades 1.7.2018. FPA ersätter taxiresor endast om de har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal med FPA. De regionala beställningscentralerna svarar för alla de tjänster som gäller de taxiresor som FPA ersätter.