Telefonservice för läroanstalter och andra samarbetspartner

FPA har ett servicenummer för myndigheter som är avsett för läroanstalter och andra aktörer som samarbetar kring studieförmåner. Numret är 020 692 239 och man kan ringa vardagar kl. 9–16.

På servicenumret besvaras förfrågningar från läroanstalterna som gäller allmänna grunder för beviljande av studieförmåner, ansökningsförfarandet, handläggningsskedet samt utbetalningen av förmåner. Man kan ringa numret även i frågor och meddelanden som gäller enskilda studerande. Läroanstalten har dock inte rätt att få uppgifter om förmånsbeloppet eller grunderna för ett förmånsbeslut som gäller en enskild studerande.

FPA har följande riksomfattande servicenummer för studerande:

  • på svenska 020 692 229 mån–fre kl. 9–16
  • på finska 020 692 209 mån–fre kl. 9–16