Kontaktuppgifter för samarbetspartner

Chatt för samarbetspartner

I chatten svarar våra kundservicesakkunnig mån–fre kl. 9–15 på frågor från myndigheter och serviceproducenter.

Du kan ställa frågor om

förmåner och ersättningar som betalas på grund av sjukdom och arbetsoförmåga

 • rehabilitering
 • pensioner
 • stöd för barnfamiljer
 • stöd för studerande
 • arbetslöshetsförmåner
 • utkomststöd
 • stöd för boende.

Via chatten får du allmänna råd. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer.

Telefonservice för samarbetspartner

På numret 020 692 239 betjänar vi myndigheter vardagar kl. 9–16 på svenska.

När du ringer ska du först välja vad ditt ärende gäller:

 1. Arbetsgivare
 2. Pensioner och bostadsbidrag för pensionstagare, rehabilitering och handikappförmåner, förmåner vid sjukdom
 3. Föräldraförmåner, studiestöd, arbetslöshet, allmänt bostadsbidrag, militärunderstöd, utkomststöd
 • I frågor som gäller flyttning utomlands eller till Finland, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300 (1.6.–31.8.2019 mån–fre kl. 10–15).   
 • Indrivningscentret betjänar samarbetspartner på numret 020 634 4942.
 • Faxnummer för kundernas förmånsärenden 020 634 1599.

Servicenummer för apoteken

mån–fre kl. 9–16

 • Södra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 81
 • Östra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 82
 • Norra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 83
 • Mellersta försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 84
 • Västra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 85
 • Kontrollera till vilket område din kommun hör

Telefontjänst om utkomststöd

för socialväsendet och serviceproducenter mån–fre kl. 9–16

 •  Södra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 91
 • Östra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 92
 • Mellersta försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 94
 • Västra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 95
 • Norra försäkringsdistriktet, tfn 020 63 445 93
 • Kontrollera till vilket område din kommun hör

Läs mera