Teman för utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetets centrala teman är:

Reformen av den sociala tryggheten

  • FPA är ett kunskapscenter för social trygghet, som hjälper till att bygga upp framtidens sociala trygghet. Vi är aktivt med också i reformen av den sociala tryggheten.
  • Vid FPA bedrivs mycket forskning som gagnar beredningen av reformen av den sociala tryggheten. 

Social- och hälsovårdsreformen

  • I och med social- och hälsovårdsreformen skapas en ny förvaltningsnivå i Finland, det vill säga 21 välfärdsområden. Från början av år 2023 övergår ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet till dessa välfärdsområden och till Helsingfors stad.
  • FPA har ett nära samarbete med välfärdsområdena så att de gemensamma kunderna ska kunna garanteras smidiga tjänster.
  • FPA:s datalager kan användas i samband med kunskapsbaserad ledning inom välfärdsområdena.

Nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården

  • Planen för år 2022 är att fördjupa nätverksarbetet, utarbeta ett informationspaket för organisationer som funderar på att ta i bruk bottar inom social- och hälsovården samt att samarbeta med välfärdsområdena, nätverket av läroanstalter och det nationella AI-programmet AuroraAI.