Temporär epidemiersättning till dem som får grundläggande utkomststöd

Temporär epidemiersättningen är ett stöd för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt på grund av att restriktionerna i samband med coronavirusepidemin har orsakat extra kostnader. 

  • Ersättningen betalas för fyra månader (september–december). 
  • Rätten till epidemiersättning gäller den som har fått grundläggande utkomststöd antingen en del av eller hela den tid som restriktionerna på grund av coronavirusepidemin gäller, dvs. 1.3–31.7.2020.
  • Ett ytterligare villkor är att personen har fått grundläggande utkomststöd under månaden före utbetalningen av epidemiersättning. Det här innebär till exempel att den som har fått grundläggande utkomststöd i augusti kan få epidemiersättning i september.

Skatteåterbäringar kan påverka rätten till epidemiersättning. Om ansökan om utkomststöd exempelvis avslås för augusti på grund av skatteåterbäringar kan epidemiersättning inte betalas för september.

Man behöver inte ansöka om epidemiersättning

FPA beviljar automatiskt epidemiersättningen till alla som har rätt till den. Man behöver alltså inte göra någon separat ansökan om ersättningen.

Emellertid har det uppdagats fall där kunder kan få rätt till temporär epidemiersättning men där FPA inte automatiskt kan utreda den här rätten.

Kontakta FPA om du inte har fått temporär epidemiersättning 16.10 och följande villkor uppfylls:

  • du har inte själv ansökt om grundläggande utkomststöd i år
  • du hörde under perioden 1.3–31.7.2020 till en familj som fick grundläggande utkomststöd
  • du har efter juli månad flyttat till en annan familj som får grundläggande utkomststöd.

I de här situationerna handlar det i allmänhet exempelvis om en förändring i parförhållandet eller om att ett barn blir självständigt och flyttar hemifrån.

Kundservice

Belopp och utbetalningsdagar

Beloppet av epidemiersättningen är 75 euro per månad per person. Om ett barn bor växelvist i två hem betalas det halv ersättning för barnet (37,5 euro i månaden). Förmånen är skattefri. Den inverkar inte på utkomststödet eller på andra stöd.

Utbetalningsdagarna är:

  • ersättningen för september 16.10
  • ersättningen för oktober 16.10
  • ersättningen för november 16.11
  • ersättningen för december 16.12.

För Ålands del fastställs utbetalningsdagarna senare, eftersom landskapsregeringen behandlar lagen separat.

Du kan kontrollera om du har beviljats epidemiersättning genom att logga in i FPA:s e-tjänst. I e-tjänsten visas beslut om epidemiersättning bland besluten om grundläggande utkomststöd några dagar före utbetalningsdagen. Du får också ett beslut om epidemiersättning per post.

Om du är missnöjd med ett beslut om temporär epidemiersättning

Om något i det beslut om temporär epidemiersättning som du har fått behöver korrigeras, ska du först be att FPA justerar beslutet. Du kan be om en justering genom att besöka ett av FPA:s serviceställen, genom att ringa telefontjänsten eller genom att skicka ett meddelande via e-tjänsten.

Om du är missnöjd med FPA:s justeringsbeslut kan du överklaga beslutet genom att söka ändring hos besvärsnämnden för social trygghet. Observera att ändringssökandet i detta fall skiljer sig från ändringssökandet i ärenden som gäller grundläggande utkomststöd. Läs mer om hur man söker ändring.