Inverkan på andra förmåner

Det temporära stödet vid epidemi beaktas som inkomst bland annat i samband med följande förmåner:

 • utkomststöd
 • vårdtillägg till barnavårdsstöd
 • allmänt bostadsbidrag
 • studiestöd (vid årsinkomstkontrollen).

FPA har uppgifter om de förmåner som du har beviljats och som inverkar på utbetalningen av stödet vid epidemi. Du behöver alltså inte lämna uppgifter om dem till FPA.

När kan du inte få temporärt stöd vid epidemi?

Du har inte rätt till temporärt stöd vid epidemi om du

 • har moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
 • är vårdledig
 • har anmält dig som arbetslös arbetssökande
 • har blivit permitterad.

Du har inte heller rätt till temporärt stöd vid epidemi om du har

 • arbetslöshetsdagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • sjukdagpenning
 • dagpenning vid smittsam sjukdom.

Meddela FPA om dina omständigheter förändras så att du inte längre har rätt till temporärt stöd vid epidemi.