Temporärt stöd vid epidemi

Det temporära stödet vid epidemi är ett stöd som betalas för en viss tid med syftet att förhindra spridningen av coronaviruset. Det temporära stödet vid epidemi kan beviljas endast för den tid som undantagsförhållanden rådde, 16.3–15.6.2020. Temporärt stöd vid epidemi kan betalas retroaktivt för 3 kalendermånader. 

Vem kan få temporärt stöd vid epidemi?

Du kan få temporärt stöd vid epidemi om du har tagit ledigt utan lön från ditt arbete i någon av följande situationer:

 • du har kommit från utlandet till Finland före 14.5.2020 och du har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän
 • du har 16.3–13.5.2020 skött ett barn som i vanliga fall deltar i småbarnspedagogik eller går i skola.

För att kunna få stödet måste du ha

 • ett i Finland gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande (stöd för företagare)
 • arbetsgivarens intyg över frånvaro utan lön som beror på coronaepidemin.

Personer som kommer till Finland från utlandet

Om du har kommit till Finland från utlandet före 14.5.2020 kan du få temporärt stöd vid epidemi i högst 14 dygn efter ankomsten. Om du har kommit till Finland 14.5.2020 eller senare kan stödet i allmänhet inte beviljas.

Enligt statsrådets anvisningar ska en person som anländer till landet från och med 14.5 undvika onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän i 14 dygn. I karantän på eget initiativ kan man röra sig mellan arbetsplatsen och hemmet. För karantän på eget initiativ betalas i allmänhet inte temporärt stöd vid epidemi, eftersom sådan karantän inte förutsätter frånvaro från arbetet. Läs mer i statsrådets meddelande.

Om du anländer till arbetsuppgifter inom social- och hälsovården ska du komma överens med din arbetsgivare om eventuella arbetsarrangemang. Om arbetsgivaren inte kan ordna en säker arbetsmiljö och du är tvungen att bli ledig utan lön kan du ha rätt till temporärt stöd vid epidemi. Efter att undantagsförhållandena upphört 15.6.2020 har inte heller personer som anlänt till arbetsuppgifter inom social- och hälsovården rätt till stödet.

Personer som stannat hemma med sina barn

Om du på grund av coronavirusepidemin har varit ledig utan lön för att sköta ett barn kan du få temporärt stöd vid epidemi för tiden 16.3–13.5.2020. För tid efter detta kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5 är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken.

Stödet kan beviljas om barnet i Finland

 • normalt deltar i småbarnspedagogik
 • deltar i förskoleundervisning
 • går i årskurs 1–3 i den grundläggande utbildningen
 • deltar i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen
 • har ett beslut om behov av särskilt stöd i den grundläggande utbildningen
 • har ett beslut om förlängd läroplikt.

För vård av barn kan temporärt stöd vid epidemi beviljas

 • barnets förälder
 • barnets vårdnadshavare
 • barnets förälders eller vårdnadshavares partner, som bor i samma hushåll
 • en annan person som svarar för vården och fostran av barnet.

Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas bara en person åt gången i samma hushåll. Personer som bor i samma hushåll kan emellertid få stödet turvis.

När kan du inte få temporärt stöd vid epidemi?

Om du har varit ledig utan lön för att sköta ett barn kan du inte få temporärt stöd vid epidemi för tiden efter 13.5.2020. Du kan emellertid beviljas dagpenning vid smittsam sjukdom, som ersätter inkomstbortfallet, om du inte kan arbeta på grund av att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har förordnat ditt barn som är under 16 år att hållas hemma för att spridningen av en smittsam sjukdom ska kunna förhindras.

Du kan inte få temporärt stöd vid epidemi om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande eller blivit permitterad. Om du har blivit permitterad, läs mer om att ansöka om arbetslöshetsförmåner.

Företagare kan inte få temporärt stöd vid epidemi. Om du emellertid vid sidan av företagsverksamheten har ett avlönat arbete och du har tagit ledigt från det utan lön, kan du ha möjligheter att få stöd. Om coronavirusepidemin har inverkat negativt på din företagsverksamhet, läs mera om temporära arbetslöshetsförmåner för företagare.

Du kan inte heller få temporärt stöd vid epidemi om du har moderskaps- eller faderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, föräldraledighet eller vårdledighet. Också erhållande av vissa andra förmåner utgör hinder för att få temporärt stöd vid epidemi.

Läs mer