Tidigare års sammandrag av läkemedelsordinationer

2018: Användningen av oxikodon och fentanyl i öppenvården

2017: Tricykliska antidepressiva och pregabalin vid behandling av smärta hos äldre

2016: Kombinationspreparat med paracetamol och kodein vid behandling av smärta

2015: -

2014: -

2013: Att välja rätt läkemedelsbehandling vid smärta

2012: Vård av patienter med koronarkärlssjukdom

2011: Användningen av mikrobläkemedel borde inriktas bättre inom öppenvården

2010: Antidepressiva medel i behandlingen av depression

2009: Prevention av typ 2-diabetes och fetma – en utmaning av högsta prioritet för hälso- och sjukvården i Finland

2008: Sömnmedel n:o X ne rep vid tillfällig sömnstörning – kan detta förhindra oavsiktligt utvecklande av långtidsbruk?

2007: Vet du vilka läkemedel din patient använder?

2006: Hypertoni och läkemedelsersättningar

2005: Statinerna i ett nötskal

2004: Prevention och vård av typ 2-diabetes

2003: Rationell användning av sömnmedel hos äldre