Tidigare FPA-beslut

    Sjukdomar som berättigar till specialersättning
2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
27.3. 6.3. 28.9. 5.1.   2.10. 5.3. 24.10. 4.11.     5.11. 22.12. 29.12. 31.12.
28.5.   22.12.       6.11.                
    22.12.                        

 

       
    Begränsat specialersättningsgilla läkemedel
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
8.1. 5.2. 1.2. 1.2. 9.2. 31.1. 3.1. 6.2. 3.1. 5.2. 11.2. 5.2. 3.4. 4.7. 20.10. 31.12.
29.1. 6.3. 2.3. 26.2. 2.3. 6.2. 19.2. 5.3. 25.3. 9.3. 18.3. 29.4. 19.6. 22.12. 29.12.  
27.3. 3.4. 3.5. 27.4. 25.5. 25.6. 28.3. 25.4. 18.5. 15.6. 31.3. 5.6. 1.10.      
30.4. 9.5. 31.5. 30.5. 25.6. 2.9. 2.5. 29.6. 23.6. 31.8. 6.7. 26.9.        
28.5. 5.6. 29.6. 28.6. 28.8. 2.10. 24.6. 2.8. 29.11. 6.10. 15.12. 17.11.        
  5.7. 1.9. 31.8. 2.10. 3.11. 2.10. 30.10. 19.12. 7.12.            
  3.9. 2.10. 28.9. 3.11. 11.11. 1.11. 6.11.                
  28.9. 4.12. 27.10. 21.12.   3.12. 30.11.                
  29.10. 22.12. 22.12.     27.12.                  
  20.11.   22.12.                        
    Begränsat grundersättningsgilla läkemedel
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
8.1. 5.2. 2.3. 1.2. 9.2. 6.2. 3.1. 6.2. 3.1. 9.3. 11.2. 5.2. 15.2. 28.2. 29.3. 31.12.
29.1. 6.3. 28.3. 26.2. 2.3. 3.3. 28.1. 5.3. 4.2. 6.4. 18.3. 5.3. 19.3. 9.6. 1.7.  
28.2. 3.4. 3.5. 18.3. 5.5. 2.4. 6.2. 4.4. 25.3. 28.4. 31.3. 28.3. 3.4. 4.7. 15.8.  
27.3. 9.5. 31.5. 27.4. 25.5. 14.4. 14.2. 25.4. 19.4. 31.8. 6.7. 29.4. 7.5. 22.12. 26.8.  
30.4. 5.6. 29.6. 30.5. 25.6. 5.5. 19.2. 29.6. 6.6. 6.10. 6.10. 5.6. 13.7.   29.12.  
28.5. 27.6. 1.9. 31.8. 28.8. 25.6. 28.3. 2.8. 23.6. 3.11 8.12. 25.6. 26.9.      
  5.7. 2.10. 28.9. 2.10. 29.7. 2.5. 30.10. 10.10. 7.12.   7.8. 16.10.      
  3.9. 30.10. 27.10. 3.11. 2.9. 3.6. 6.11. 29.11.     26.9. 8.11.      
  28.9. 4.12. 29.11. 30.11. 2.10. 24.6. 30.11. 19.12.     27.10. 21.11.      
  29.10. 22.12. 22.12. 21.12. 3.11. 2.10.         17.11.        
  20.11.         1.11.         23.12.        
          3.12.                  
          27.12.                  
Sjukdomar som berättigar till ersättning för kliniska näringspreparat
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
25.6.       4.11.       22.12. 29.12.