Tidsbokning på nätet vid förändrad situation

Invecklade ärenden kan skötas genom tidsbokning så att kundrådgivaren kan sätta sig in i kundens situation på förhand. Genom att boka tid får kunden information om förmånerna och tjänsterna och kan göra en ansökan tillsammans med kundrådgivaren på nätet eller på en blankett.

Boka tid tillsammans med kunden på www.fpa.fi/tidsbokning. Man kan välja antingen en serviceställen- eller telefontid. Per telefon kan man sköta sina ärenden på samma sätt som på serviceställen.

För vem

Du kan föreslå att kunden bokar tid ifall det sker stora förändringar i hans eller hennes liv och flera olika förmåner ska sökas. Det kan vara fråga om till exempel en allvarlig sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet.

Tidsbokning lämpar sig också för kunder som har rörelsehinder, bristfälliga språkkunskaper och behov av tolk eller svårigheter att sköta sina ärenden självständigt.

Tjänster som rekommenderas