Tilläggsdagar för äldre arbetslösa

En arbetslös arbetssökande kan få arbetsmarknadsstöd fram till pensionsåldern, men den inkomstrelaterade dagpenningen eller grunddagpenningen har ett maximibelopp.

En äldre arbetslös, som har uppfyllt arbetsvillkoret, kan få dagpenningsperioden förlängd med tilläggsdagar och komma in i den så kallade pensionsslussen. Rätten till tilläggsdagar gäller bara mottagare av arbetslöshetsdagpenning för löntagare, inte företagare.

Du har rätt till grunddagpenning för tilläggsdagar om du innan den maximala utbetalningstiden på 500 dagar uppnåtts har fyllt

  • 60 år och du är född 1955-1956
  • 61 år och du är född 1957-1960
  • 62 år och du är född 1961 eller senare.

Därtill krävs att du har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. Grunddagpenning för tilläggsdagar betalas högst till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år.

Läs mer