Tillfällig vistelse utomlands

Om du vistas utomlands tillfälligt (dvs. mindre än ett år), betalas pensioner och barnförhöjning från FPA på normalt sätt under utlandsvistelsen. Du ska dock anmäla utlandsvistelsen till FPA.

Man kan få garantipension och bostadsbidrag för pensionstagare endast om vistelsen i utlandet är tillfällig. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas endast för kostnader för en stadigvarande bostad i Finland.

Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension utan begränsningar. Om du har tjänat in arbetspension i Finland kan du läsa mer på webbplatsen arbetspension.fi.

Läs mer