Rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA där tolkning till och från främmande språk kan ordnas

Tolkningen kan ordnas som tolkning på plats eller som distanstolkning. Vid tolkning på plats befinner sig klienten och tolken på samma ställe. Vid distanstolkning befinner sig minst en av parterna på annat håll och har bild- och/eller ljudförbindelse till de övriga parterna via telefon, video eller dator.

Rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA där tolkning till och från främmande språk kan ordnas

Rehabiliterande psykoterapi

Rehabiliteringstjänst där tolkning kan ordnas Mängden tolkning Tolkningssätt

Individuell psykoterapi, individuell bildkonstterapi eller individuell musikterapi för unga

 

Samma som mängden terapi som klienten beviljats

 

Tolkning på plats och distanstolkning. Målet är att tolken ska vara den samma vid alla rehabiliteringsbesök.

Handledningsbesök för föräldrarna när föräldern/föräldrarna behöver tolk. Samma som antalet handledningsbesök som klienten beviljats Tolkning på plats och distanstolkning

Krävande medicinsk rehabilitering

Rehabiliteringstjänst där tolkning kan ordnas Mängden tolkning Tolkningssätt
Psykoterapi    
Individuell psykoterapi, individuell bildkonstterapi eller individuell musikterapi

Samma som mängden terapi som klienten beviljats

Tolkning på plats och distanstolkning. Målet är att tolken ska vara den samma vid alla rehabiliteringsbesök.
Handledningsbesök för anhörig när den anhöriga behöver tolk.

Den maximala mängden tolkning är
-för handledningsbesök för föräldrar till en person under 26 år 20 gånger per år
-för anhörig/närstående till en person över 25 år 10 gånger per år
Längden på ett besök anges i rehabiliteringsbeslutet.

Alternativt kan en del av eller alla de besök där tolkning ingår som reserverats för handledningsbesök användas för situationer där handledning av förälder/anhörig/närstående ges i samband med ett besök som klienten beviljats.
Tolkning på plats och distanstolkning
Nätverksbesök hemma eller annanstans i vardagsmiljön när klienten och/eller klientens anhöriga behöver tolkning. Högst 2 gånger per år Distanstolkning och tolkning på plats
Annan individuell terapi    
Besök där man planerar eller utvärderar terapin eller där en anhörig som behöver tolkning deltar.

Högst 10 gånger per år

enligt längden på de besök som beviljats i rehabiliteringsbeslutet. Alternativt kan en del av eller alla de besök där tolkning ingår som reserverats för handledningsbesök användas för situationer där handledning av förälder/anhörig/närstående ges i samband med ett besök som klienten beviljats.
Distanstolkning och tolkning på plats
Handledningsbesök för anhörig när den anhöriga behöver tolk.

Samma som antalet handledningsbesök som klienten beviljats, högst 10 gånger per år

Distanstolkning och tolkning på plats
Nätverksbesök hemma eller annanstans i vardagsmiljön när klienten och/eller klientens anhöriga behöver tolkning. Högst 2 gånger per år Distanstolkning och tolkning på plats
Gruppterapi    

Individuella besök för klienten när den anhöriga behöver tolkning

Högst 2 gånger per år Distanstolkning och tolkning på plats

Handledande gruppmöten för föräldrarna när den anhöriga behöver tolkning

Högst 10 gånger per år

Distanstolkning och tolkning på plats
Nätverksbesök hemma eller annanstans i vardagsmiljön när klientens anhöriga behöver tolkning.

Högst 2 gånger per år

Distanstolkning och tolkning på plats
Multidisciplinär individuell rehabilitering

Tolken beställs för den del av rehabiliteringsprogrammet som innehåller individuellt program.

Tolkning beställs inte för grupprogrammet med undantag av verksamhet som främjar gruppbildningen, varvid den maximala mängden tolkning är 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet.
Tolkning på plats och distanstolkning
Kurser enligt sjukdomsgrupp

Tolken beställs för den del av rehabiliteringsprogrammet som innehåller individuellt program.

Tolkning beställs inte för grupprogrammet med undantag av verksamhet som främjar gruppbildningen, varvid den maximala mängden tolkning är 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet.  

Tolkning på plats och distanstolkning

Rehabilitering enligt prövning

Rehabiliteringstjänst där tolkning kan ordnas Mängden tolkning

Tolkningssätt

Besök där man planerar eller utvärderar terapin eller där en anhörig som behöver tolkning deltar. Högst 10 gånger per år Tolkning på plats och distanstolkning
Handledningsbesök för föräldrarna när föräldern/föräldrarna behöver tolk. Högst 20 gånger per år Tolkning på plats och distanstolkning
Multidisciplinär individuell rehabilitering

Tolken beställs för den del av rehabiliteringsprogrammet som innehåller individuellt program.
Tolkning beställs inte för grupprogrammet med undantag av verksamhet som främjar gruppbildningen, varvid den maximala mängden tolkning är 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet.  

Tolkning på plats och distanstolkning
OPI-rehabiliteringskurs Högst 8 besök, i genomsnitt 3 h per gång Distanstolkning och tolkning på plats
Kurser enligt sjukdomsgrupp Tolken beställs för den del av rehabiliteringsprogrammet som innehåller individuellt program.
Tolkning beställs inte för grupprogrammet med undantag av verksamhet som främjar gruppbildningen, varvid den maximala mängden tolkning är 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet.
Tolkning på plats och distanstolkning

Yrkesinriktad rehabilitering

Rehabiliteringstjänst där tolkning kan ordnas Mängden tolkning Tolkningssätt
Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning Tolken beställs för den del av rehabiliteringsprogrammet som innehåller individuellt program.
Tolkning beställs inte för grupprogrammet med undantag av verksamhet som främjar gruppbildningen, varvid den maximala mängden tolkning är 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet. Högst 15 dagar, i genomsnitt 3 h per gång
Distanstolkning och tolkning på plats
Utbildningsförsök Tolkning möjlig endast för den individuella delen av programmet, inte för programmet i grupp. Högst 10 dagar, i genomsnitt 3 h per gång Distanstolkning och tolkning på plats

Handledning i användningen av hjälpmedel

Högst 5 dagar, i genomsnitt 4 h per gång Distanstolkning och tolkning på plats
Undersökningsutlåtande

Högst 4 h

Tolkning på plats

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Tolken beställs för det individuella programmet och/eller under arbetspraktiken för situationer där man planerar genomförandet av rehabiliteringen eller ger introduktion i arbetsuppgifterna och i sådant som ska beaktas i arbetet.
Tolk kan dessutom anlitas vid gruppbildningen.
Maximimängd 8 h/beviljad rehabiliteringshelhet och för gruppbildning 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet.

Distanstolkning och tolkning på plats
Kiila-rehabiliteringskurser

Tolken beställs för den del av rehabiliteringsprogrammet som innehåller individuellt program.
Tolkning beställs inte för grupprogrammet med undantag av verksamhet som främjar gruppbildningen, varvid den maximala mängden tolkning är 2 h/beviljad rehabiliteringshelhet.

Distanstolkning och tolkning på plats

Se närmare anvisningar om ordnande av tolkning till och från främmande språk i sammandraget

Tolkning till och från främmande språk i samband med FPA:s rehabiliteringsåtgärder

Notera att FPA inte ordnar tolkning till och från främmande språk för följande typer av rehabiliteringskurser:

  • yrkesinriktade kurser
  • intensiva rehabiliteringskurser för vuxna med traumatisk hjärnskada
  • AVH-kurser med betoning på kommunikation
  • rehabiliteringskurser för personer med psykiska störningar
  • anpassningskurser för personer med minnessjukdomar
  • rehabiliteringskurser för närståendevårdare
  • kurser för personer med syn- och/eller hörselskada