Ordnande av tolkning till och från främmande språk för rehabiliteringsklienter

FPA ordnar tolkning till och från främmande språk för rehabiliteringsklienter på klientens modersmål eller något annat språk som klienten kan, t.ex. engelska. Också för klienter som pratar svenska eller samiska ordnas tolkning på personens modersmål i enlighet med språklagarna om rehabiliteringstjänster på de här språken inte finns tillgängliga. På vissa villkor kan tolkning ordnas också för personer som deltar i rehabiliteringen i egenskap av anhörig eller närstående.

Klientens och den anhörigas/närståendes behov av tolkning till och från främmande språk bedöms vid FPA alltid i samband med att ansökan om rehabilitering handläggs.  FPA skickar separata anvisningar om ordnandet av tolkning till och från främmande språk som bilaga till rehabiliteringsbeslutet till klienten och till serviceproducenten.

Genomförande av tolkning till och från främmande språk

Tolkning till och från främmande språk ordnas för rehabiliteringsklienter i situationer som är av betydelse för att rehabiliteringen ska kunna genomföras och målen för rehabiliteringen nås. Tolkning ordnas alltså inte för klientens hela rehabiliteringsperiod och inte för alla FPA:s rehabiliteringstjänster. Tolken beställs av FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Tolkningens inriktning

Anvisning för producenter av rehabiliteringstjänster

Ta kontakt

Du kan kontakta oss per e-post på följande sätt:

Frågor i samband med beställningen av tolk och/eller genomförandet av tolkningen (t.ex. annullering av tolkning, frågor som gäller en viss tolk) kan skickas till adressen: vatu.kuntoutus(at)kela.fi

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kan kontaktas i första hand per e-post på vatu.kuntoutus(at)kela.fi eller per telefon på numret 020 371014.

Allmänna frågor om och respons på ordnandet av tolkning kan skickas till adressen: kuntoutuksentulkkaus(at)kela.fi

Ordnande av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

FPA ordnar också tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Användning av tolktjänst förutsätter att användaren kan uttrycka sig med hjälp av tolkning och använda någon fungerande kommunikationsmetod, såsom finskt eller finlandssvenskt teckenspråk, tecknat tal på finska eller svenska, taltolkning, skrivtolkning, eller andra kommunikationsmetoder.

Aktuell information om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning finns på sidan Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.