Antalet tolkbeställningar fortsatte att öka

Från januari till september gjordes 118 000 beställningar till tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, alltså 8 % mera än under samma period i fjol. Till 107 000 beställningar, alltså 95 % av alla beställningar, lyckades man hitta tolkar. Tjänsten har fungerat bättre i år särskilt för kunder med talskada.

Från januari till september gjorde kunder med hörselskada 64 000, kunder med talskada 35 000 och kunder med syn- och hörselskada 19 000 beställningar. Jämfört med motsvarande period förra året ökade antalet beställningar med 8 %. Mest ökade beställningar som gjordes av personer med syn- och hörselskada (10 %). Studietolkning ingår i siffrorna.

Kunder med hörselskada fick en tolk till 97 %, kunder med talskada till 92 % och kunder med syn- och hörselskada till 96 % av antalet gjorda beställningar. Svenskspråkiga kunder fick en tolk till 92 % av beställningarna.

– Vi letar omsorgsfullt efter en tolk till varje beställning. Att vi lyckas hitta en tolk påverkas till exempel av om beställningen har gjorts i god tid, vilken veckodag tolkningen är och hur tolkarna meddelar att de tar emot uppdrag, säger Sari Paloposki som är chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Centret för tolktjänst lyckades förmedla tolk till 107 000 beställningar, medan 4 400 beställningar avbokades och till 5 200 beställningar lyckades man inte hitta tolk. En beställning statistikförs som avbokad till exempel om kunden meddelar tolk inte behövs till exempel på grund av sjukdom eller andra liknande ändringar. Om man trots försök inte lyckas hitta en tolk, statistikförs den under ”tolk hittades inte”. I praktiken är det nästan omöjligt att hitta en tolk till varje beställning.

I statistiken syns skillnader mellan områden och tolkningsmetoder. I Mellersta området fick kunderna tolkar till sina beställningar lite sämre än genomsnittet: tolkar förmedlades till 93 % av beställningarna. I Östra området lyckades beställningarna lite bättre än genomsnittet, där 97 % av beställningarna lyckades. Andelen skrivtolkningsbeställningar är cirka 5 %, och de lyckades sämre än genomsnittet: tolkar förmedlades till 92 % av alla beställningar. Mest utmaningar fanns i Mellersta området, där tolkar förmedlades till 79 % av beställningarna.

I slutet av september hade 6 000 personer rätt till tolktjänst, medan 3 300 personer använde tjänsten. En kund räknas som användare om han eller hon använder tjänsten minst en timme per år. Användarmängden ändrade inte nämnvärt från motsvarande period 2017. Största delen, dvs. 2 200 kunder, var personer med hörselskada, medan 800 hade talskada och 270 syn- och hörselskada.

På FPA:s webbplats finns nu mera statistik om tolktjänsten som samlats in sedan 2011. Man kan till exempel söka information om tolktjänstens användare, kostnader och tolkar. Siffrorna i detta meddelande har avrundats.

Närmare information för kunderna: