Användningen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning fortsatte att öka

Från januari till juni gjorde personer med funktionsnedsättning 82 000 tolkbeställningar, vilket är 8 % mera än under samma tidsperiod i fjol. Av dessa lyckades man få en tolk till 75 000, alltså 95 %, av alla beställningar. Situationen förbättrades särskilt för kunder med talskada.

Av alla 82 000 beställningar gjorde kunder med hörselskada 44 000, kunder med talskada 25 000 och kunder med syn- och hörselskada 13 000 beställningar. Jämfört med motsvarande period förra året ökade antalet beställningar med 8 %. Mest ökade antalet beställningar som gjordes av personer med syn- och hörselskada (10 %). Studietolkning ingår i siffrorna.

Kunder med hörselskada fick en tolk till 97 %, kunder med talskada till 91 % och kunder med syn- och hörselskada till 96 % av antalet gjorda beställningar. Svenskspråkiga kunder fick en tolk till 93 % av sina beställningar.

– Trots ökningen i antalet beställningar har vi lyckats hålla förmedlingsprocenten på en hyfsad nivå. Särskilt glädjande är att kunder med talskada nu oftare får en tolk till sin beställning, säger Sari Paloposki som är chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Centret för tolktjänst lyckades förmedla en tolk till 75 000 beställningar, 3 100 beställningar avbokades och till 3 700 beställningar fanns ej tolk. En beställning statistikförs som avbokad till exempel om kunden meddelar tolk inte behövs till exempel på grund av sjukdom eller ändringar i sista minuten. Om man trots försök inte lyckas hitta en tolk, statistikförs den under ”tolk hittades inte”. Möjligheten att få tolk påverkas till exempel av hur tolkarna i olika regioner ställer sig till förfogande. I praktiken är det nästan omöjligt att hitta en tolk till varje beställning.

I slutet av juni hade 6 000 personer rätt till tolktjänst, medan 3 100 personer använde tjänsten. En kund räknas som användare om han eller hon använder tjänsten minst en timme per år. Användarmängden ändrade inte nämnvärt från motsvarande period 2017. Största delen, dvs. 2 100 kunder, var personer med hörselskada, medan 750 hade talskada och 260 syn- och hörselskada.

FPA upphandlade tjänsten år 2017 och en ny period inleddes i januari 2018.

FPA:s webbplats finns nu mera statistik om tolktjänsten som samlats in sedan 2011. Man kan till exempel söka information om tolktjänstens användare, kostnader och tolkar. Siffrorna i detta meddelande har avrundats.

 

 


 

Läs mera