Försök med nödanmälan på teckenspråk skjuts framåt

Försöket som förverkligas med hjälp av distanstolkning skjuts framåt på grund av att FPA inför ett nytt kundkontaktsystem under 2019 och 2020. Kundkontaktsystemet används i tolktjänstens distanstjänst.

Under försöket utreds hur FPA:s nuvarande distanstolkning och teknik lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet och hur tjänsten kunde utvecklas. I försöket används finskt teckenspråk.

Även om det är ett försök är tjänsten avsedd för verkliga nödsituationer. Nödanmälan kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Man behöver alltså inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för att kunna göra nödanmälan på teckenspråk.

I en nödsituation kontaktar kunden tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning och tolken kontaktar nödnumret 112 via telefonkonferens. Den jourhavande vid nödcentralen behandlar nödanmälan med tolkens hjälp.

Medan försöket pågår kan nödanmälan på teckenspråk göras vardagar kl. 8–16.

FPA informerar närmare om när försöket inleds hösten 2019. 

Meddelandet har ändrats 4.9.2019

Närmare information för kunder