Försök med nödanmälan på teckenspråk inleds våren 2019

FPA,  Nödcentralsverket, Inrikesministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet inleder våren 2019 ett försök, där en person som befinner sig i en nödsituation kan göra nödanmälan på finskt teckenspråk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

FPA tog år 2014 i bruk distansservice inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av tjänsten kan tolktjänstens kunder sköta korta ärenden, såsom läkarbesök eller butiksbesök, med hjälp av distanstolkning på teckenspråk.

Under försöket utreds hur FPA:s nuvarande distanstolkning och teknik lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet och hur tjänsten kunde utvecklas. Försöket gäller finskt teckenspråk.

Även om det är ett försök, är tjänsten avsedd för verkliga nödsituationer. Nödanmälan kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Man behöver alltså inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för att kunna göra nödanmälan på teckenspråk.

I en nödsituation kontaktar kunden tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning och tolken kontaktar nödnumret 112 via telefonkonferens. Den jourhavande vid nödcentralen behandlar nödanmälan med tolkens hjälp.

Medan försöket pågår kan nödanmälan på teckenspråk göras vardagar kl. 8–16.

Försöket grundar sig på ett betänkande av en arbetsgrupp som FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen tillsatte 16.6.2017. Betänkandet gäller ett pilotförsök med avsikt att utvidga tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning till vissa myndighetstjänster. Målet är att främja jämlikheten mellan medborgarna och användningen av det egna modersmålet i tjänster där detta inte hittills varit möjligt.

Försöket pågår i ett års tid.

Närmare information för kunder: