FPA ansöker om besvärstillstånd för marknadsdomstolens beslut om upphandlingen av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

FPA ansöker hos högsta förvaltningsdomstolen om besvärstillstånd till marknadsdomstolens beslut. Marknadsdomstolen upphävde FPA:s tidigare upphandlingsbeslut om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Detta påverkar inte tolktjänstens kunder, och det sker inga omedelbara förändringar i hur tolktjänsten produceras. Kunderna kan fortsätta att beställa tolkar som vanligt.

Marknadsdomstolen anser i sitt beslut att FPA har skött upphandlingen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning oklanderligt, med undantag för en sak. Marknadsdomstolen anser att det inte var acceptabelt att förutsättningen för att få kvalitetspoäng för en tolk var, att tolkens namn skulle uppges redan i offerten.

FPA fattade beslutet att ansöka om besvärstillstånd, eftersom FPA anser att det fanns en godtagbar orsak att uppge tolkens namn i anbudstävlingen. Det var ett sätt att trygga tolktjänstens kvalitet och kontinuitet för kunden.

Närmare information för kunderna