FPA utreder varför en del av kunderna inte alls använder tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

I sommar skickar FPA ett brev till ungefär 1 000 kunder som har beviljats rätt till tolktjänst men inte ännu alls har använt den.

Om kunden inte behöver eller inte vill använda tjänsten kan han eller hon be att FPA drar in rätten att använda tjänsten. Kunden kan begära indragning med den blankett som följer med brevet eller genom att skicka ett meddelande via FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst).

Kunden kan också ge respons på blanketten och berätta varför han eller hon inte har använt tolktjänsten. Kunden kan ge respons fast han eller hon inte vill att rätten att använda tjänsten dras in. Svaren kommer att vara till hjälp när FPA utvecklar tolktjänsten och de påverkar inte kundens rätt att använda tjänsten.

Kunden kan dessutom be att få introduktion i hur man använder tjänsten.

Kunden kan själv bestämma om han eller hon vill ha kvar sin rätt att använda tjänsten eller att rätten dras in. Kunden behöver inte svara på brevet om han eller hon inte vill be att rätten att använda tjänsten dras in eller boka tid för introduktion.

Läs mer: